wave

FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA

Obejmuje doradztwo, leczenie i opiekę nad pacjentami pediatrycznymi z opóźnieniami rozwojowymi lub zaburzeniami ruchowymi.

Fizjoterapia niemowląt i dzieci:

  • z uszkodzeniami układu nerwowego,
  • z wadami genetycznymi,
  • z wadami postawy i wadami stóp,
  • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
  • przedwcześnie urodzonych,
  • po przebytych powikłaniach okołoporodowych,
  • w celu wspierania harmonijnego rozwoju.